DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.01.2021 15:02:45 

Úvod
 
SVAZ ODBOROVÝCH SDRUŽENÍ ENERGIE (SOS ENERGIE)
Klub seniorů Odborové Základní Organizace ČR a N4G Praha SOS Energie

 Vážení členové, přátelé a příznivci

Klub seniorů OZO ČR a N4G PRAHA SOS Energie (dále jen Klub seniorů nebo KS) je dobrovolným sdružením bývalých zaměstnanců RWE, Innogy a N4G, jejichž zájmem je podílet se na programu SOS Energie, zejména se účastnit výletů
a vycházek, které připravuje výbor Klubu seniorů.

Na financování akcí se podílejí převážně sami účastníci akcí, členové Klubu seniorů, jejich rodinní příslušníci a další zájemci z řad bývalých zaměstnanců. Členům Klubu seniorů je část nákladů na akce hrazena.

Členem Klubu seniorů se bývalý zaměstnanec GasNet, innogy, N4G a RWE stane vyplněním přihlášky a uhrazením členského příspěvku. Výše příspěvku je vždy stanovena pro následující roční období. 


Členský příspěvek slouží, mimo podpory výletů a vycházek, i k úhradě nákladů na sociální program a na další činnost SOS Energie, který zastupuje zájmy Klubu seniorů při jednání s bývalými zaměstnavateli.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se bohužel v letošním roce neuskuteční tradiční Vánoční setkání, na kterém byly vybírány členské příspěvky. Členský příspěvek Klubu seniorů pro rok 2021 ve výši 150,- Kč uhraďte převodem na účet 2200377119/2010 u FIO banky, dopoznámky uveďte své jméno. Příspěvky prosím zaplaťte nejpozději do konce února 2021!

Mimořádně a po předchozí telefonické dohodě je možné členský příspěvek uhradit také:
pí. Věře Šachové - tel. č. 731 609 698, případně na jednotlivých akcích Klubu seniorů.

Informace o činnosti Klubu seniorů a připravovaných akcích podává výbor Klubu na Vánočním setkání.
Aktuální informace jsou uvedeny na www stránkách Klubu seniorů.

Senioři, kteří se předběžně přihlásili na některou akci, dostanou vždy cca 14 dní před jejím konáním pozvánku e-mailem.
Senioři, kteří nemají e-mail, dostanou informace o konání vycházek SMS zprávou.

Kontaktní adresa:   SOS Energie
                               Klub seniorů
                               Limuzská 12/3135
                               100 98 Praha 10

E-mail: klubsenioruostg@seznam.cz
http://www.klubsenioruostg.websnadno.cz/

Poznámka:
Klub seniorů OZO ČR a N4G PRAHA SOS ENERGIE není totožný s Klubem bývalých zaměstnanců RWE a N4G, který má vlastní nezávislý program. Další informace o KBZ RWE a N4G najdete na:  http://www.kbzrwe.webnode.cz/

Odkazy:

http://sosenergie.eu/
https://www.innogy.cz/
https://www.net4gas.cz/